10/10/2016 10:51:00 AM

Konkurs z Niezależny Partner Lou Pre International Justyna

Dzisiaj mam dla Was kolejny konkurs , tym razem do wygrania jest nagroda typowo męska- Perfumy energetyczna świeżość cytrusów z aromatem lawendy i ciepłym akordem imbiru i drzewa cedrowego.

Chcecie takie? Nic trudnego, mogą być Wasze wystarczy, że

1. Polubisz Niezależny Partner Lou Pre International Justyna oraz Szczęśliwa Mama Testuje

2. Polubić mnie;)

3. Udostępnić plakat- KLIK

4. Zaprosić kilku znajomych do zabawy, pod plakatem konkursowym i napisać dla kogo gracie o perfumki

Czas trwania konkursu: 10.10- 24.10.2016 rok.
REGULAMIN KONKURSU :)
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs z Niezależny Partner Lou Pre International Justyna
2. Organizatorem Konkursu jest właścicielka strony Wychowuje i testuje
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 10.10.2016 i będzie trwać do 24.10 2016 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
4. Udział w Konkursie jest dobrowolny.
5. Uczestnik przez przystąpienie do Konkursu akceptuje w całości treść Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba pełnoletnia, która spełni warunki Regulaminu Konkursu.
2. Każdy uczestnik musi polubić i udostępnić plakat konkursowy.
3. Polubić stronę sponsora bo bez niego nie było by tak wspaniałej nagrody.
5.Wygrywają JEDNA osoba.
6. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do 7 dni od zakończenia konkursu.
7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w osobnym poście na fp Wychowuje i Testuje.
8. Zwycięzcy mają obowiązek w ciągu 5 dni od podania wyników Konkursu przesłania danych kontaktowych do sponsora. Nagroda nie podlega wymianie na inny asortyment ani ekwiwalent pieniężny.
9. Wysyłka nagród tylko na terenie Polski.
10. Sponsor ma 30 dni na wysłanie nagrody konkursowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie Wychowuje i testuje
2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
4. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w regulaminie.

ZAPRASZAM :)


9 komentarzy:

Copyright © 2016 WYCHOWUJE I TESTUJE , Blogger